xxviith


วีระวงศ์ ศิริประภารัตน์
August 31, 2007, 10:44 am
Filed under: exclusive

ท่านแมวเหมียว

เปิดหน้านี้สำหรับพี่แมวโดยเฉพาะ….สำหรับส่งรูปร่วมสนุก

วาทะเด็ดจากพี่แมวประจำสัปดาห์

มี”นายกเกียร์ว่าง” มี”รมต.”เกียร์ว่าง น่าเบื่อแล้วเราก็ยังมี”ประธานรุ่นเกียร์ว่าง”อีก….เฮ้ออออ…. อยากได้ประธานรุ่นที่ pay pay แบบทักษิณจังเลย

แมวเหมียวเกียร์มัว-5SEP07

Advertisements


ประพจน์ วงศ์ขจรศิลป์
August 31, 2007, 8:30 am
Filed under: สิงหาคม

   บ้านฉายศรี 
รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น 2541 สมาคมสถาปนิกสยาม
รางวัล HONORABLE MENTION , ARCASIA – AWARD 99


สถาปนิก  คุณประพจน์ วงศ์ขจรศิลป์
 ฮ้วง………
เพื่อนรุ่น27ของพวกเรา

2541e2.jpg

คุณชาตรี ฉายศรี เจ้าของ
ที่ตั้ง หมู่บ้านเลคแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่อาคาร 800 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง 10 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2540

” เรือนไทย เป็นบ้านที่อยู่สบายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมาตั้งแต่อดีต
แต่ในปัจจุบันเงื่อนไขของสภาพความเป็นอยู่และสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก
รวมทั้งวัสดุก็มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมมากขึ้น
จึงได้นำวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างของเรือนไทยที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนำมาใช้ร่วมกับวัสดุสมัยใหม่
อันก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมของบ้านที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน “

4.jpg

ที่ตั้งโครงการแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมาก
ทุกแปลงมีน้ำไหลผ่าน  มีวิวของดอยสุเทพอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลังบ้าน
ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดว่า ตัวบ้านควรเป็นงานออกแบบที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
มุมมองหลักคือมุมที่หันไปหาดอยสุเทพซึ่งเป็นมุมที่มองจากห้องพักผ่อน
ห้องทำงานและโถงหน้าห้องนอน

5.jpg

แนวความคิดในการวางผัง

ผู้ออกแบบนำเอาลักษณะของการวางผังของเรือนไทยหมู่มาใช้โดยแบ่งตัวบ้านออกเป็น 3 ส่วน
คือ เรือนนอน เรือนรับแขก และเรือนครัวโดยเรือนนอน และ เรือนครัวอยู่ทางแกนทิศตะวันออก-ตก
เรือนรับแขกอยู่ค่อนมาทางทิศใต้เพื่อให้ลมจากทิศใต้พัดผ่านทุกเรือน
และทำให้เกิดที่ว่างกลางบ้านเป็นชานโล่ง

” ตอนวางแปลนก็นึกถึงเรือนไทยสมัยก่อน พอเราขึ้นบันไดผ่านซุ้มประตู
ก็จะมองเห็นชานกลางที่ล้อมรอบด้วยเรือย 3- 4 หลังและแนวรั้วโปร่งที่สูงเลยศีรษะไปอีกนิด
ทำให้รู้สึกถึงโลกที่เป็นส่วนตัวของเรา  เราจะมองเห็นท้องฟ้า เห็นยอดไม้
โดยมีรั้วไม้เป็นกรอบคล้ายผนังห้องขนาดใหญ่ที่มีฝ้าเพดานเป็นท้องฟ้า
จึงได้นำแนวความคิดส่วนนี้มาใช้ในการออกแบบ
โดยสร้างเป็นชานกลาง ในลักษณะวงกลม  ผนังโค้งของชานจะมีความสูงพอที่จะบังแบ็กกราวนด์ที่ควบคุมไม่ได้ที่เป็นบ้านข้างเคียง
ให้เห็นเพียงแต่ยอดหลังคา  และแนวสีเขียวที่เป็นยอดไม้กับภูเขาที่อยู่สูง เลยระดับสายตาเท่านั้น
ขณะที่บ้านอื่นมองกลับมาจะเจอแต่ช่องที่เราเจาะไว้ในขนาดที่เล็กกว่าเพราะมองในระยะไกล
ทำให้เราได้ความเป็นส่วนตัวในขณะที่เราก็เห็นส่วนรวมในเวลาเดียวกัน..”

ในเรือนไทย
ชานกลางมักจะเป็นเส้นทางสัญจรหลักในการเข้าสู่แต่ละเรือน
แต่สำหรับบ้านฉายศรีนี้ ชานกลางมิใช่เส้นทางสัญจรหลักของการเข้าสู่เรือนทั้ง 2
ผู้ออกแบบใช้ชานนี้เป็นตัวกลางในการดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน
“ธรรมชาติของน้ำคือการสะท้อนทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
เมื่อน้ำนิ่ง จะมีคุณสมบัติเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้า
เมื่อมีลมพัดผ่าน น้ำก็จะตอบรับกระแสลมด้วยริ้วคลื่น
ซึ่งเป็นการสะท้อนสิ่งที่มองไม่เห็นคือลมให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ …”
เหตุผลประการที่สองคือต้องการสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราจะต้องอยู่ในที่ว่างที่จำกัดทั้งวัน
จากที่ทำงานบ้าง ในรถบ้าง  เมื่อเข้ามาในบ้าน จะพบกับลานโล่งที่มองเห็นท้องฟ้า
และพื้นน้ำที่สะท้อนท้องฟ้าในมุมกลับ  ทำให้ผนังชานดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศ
และดูทุกอย่างโล่งไปหมด  เป็นการปรับความรู้สึกในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พบเห็นมาตลอดทั้งวัน
และน้ำเองก็ให้ความรู้สึกถึงความเย็น ในแง่ของความรู้สึกและสัมผัส
ถ้ามองจากแปลน จะเห็นว่า มีบางส่วนของห้องรับแขกและห้องครัว อยู่ล้ำเข้าไปในชานวงกลม
และใช้ฝาบ้านเป็นกระจก  ทำให้เวลาอยู่ในห้องต่างๆเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในชานกลาง

องค์ประกอบทั่วไปของบ้านจะเป็นลักษณะของเสากับระนาบ
ซึ่งให้ความรู้สึกโปร่งเบาเช่นเดียวกับของเรือนไทย  แต่แตกต่างกันในแง่ของวัสดุ….
….ซุ้มประตูแบบเรือนไทย
ใช้กระจก Reflect แทนกระเบื้อง
จันทันยังคงเป็นไม้เหมือนเดิม ……
ยังคงความรู้สึกเดิมคือ โปร่งเบา…
เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดย คุณประพจน์ วงศ์ขจรศิลป์

ข้อมูลเพิ่มเติม
จดหมายเหตุอาษา ตุลาคม 2542
ArchIdea 254

รายงานข่าวล่าจากคุณประพจน์ขณะนี้ฮ้วงทำงานที่ A 49 ที่เดียวกับคุณหมอ สมเกียรติ
เพื่อนๆสามารถติดต่อ คุณฮ้วงและคุณหมอได้ ที่A 49วิศิษฐ์ จิวะกุล
August 30, 2007, 4:51 pm
Filed under: สิงหาคม

 วิศิษฐ์ จิวะกุล

“Architecture” เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก
สามารถพูดได้หลายอย่าง แล้วแต่ว่าเราจะแปลความหมายอย่างไรให้เป็นรูปธรรม
แต่จะผสมผสานกันระหว่าง space + context + integration

ตลอดเวลาการทำงาน 15 ปี เราได้ทดลองมาแล้วหลากหลายรูปแบบ
ทำโต๊ะ, เก้าอี้, บ้าน, ตึก โดยให้ความสำคัญเท่ากันทั้งหมด
เพราะคิดว่าการสะสมประสบการณ์เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การได้ทำงานในสิ่งที่เราคิด
และเราเชื่อในสิ่งที่เราคิด ให้สำเร็จ เราเชื่อว่ามันมาจากจิตวัญญาณ
ถึงแม้ว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ในบ้านเรา เมืองเรา ไม่เอื้ออำนวยให้สักเท่าไร ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่กวนใจไปตลอด

วิศิษฐ์ จิวะกุล “เล็ก”

http://www.lemotif.com

อาคารตรีศร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
Trisorn Building
รางวัล : ชนะเลิศ (สัญญาออกแบบก่อสร้าง)

งานนี้สนุกสนานมากตอนทำ Concept มี “ตู่” “ต้น” และ “ยศ” หรือ “คุณสมยศ”
(เมื่อก่อนอยู่ที่ “Geodesic” แล้วย้ายไป “ประชาราช” แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน ใครรู้ช่วยบอกด้วย!)
“สมยศ” ชวนทำงานประกวด เป็นอาคารแสดงงาน และสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
หลังจากได้งาน “ต่อ” รุ่นน้องก็เข้ามาช่วย
งานนี้น่าสนใจที่ สำนักงานออกแบบเล็ก ๆ ไม่มีผลงานมากมาย
แต่สามารถชนะสำนักงานออกแบบใหญ่ ๆ ได้

image002.jpg
image004.jpg
image006.jpg

Site: Sukhothai Thamatiraj University, Nonthaburi
Competition date: 1996
Owner: Sukhothai Thamatiraj University
Architect: Le Motif Co., Ltd. and Geodesic Co., Ltd.
Civil Engineering: Geodesic Co., Ltd.
Systems Engineering: Geodesic Co., Ltd.
Cost: 80 Millions Baht
Building size: 6,500 sq.M
Requirements:

• Temporary Exhibitions
• Multi-purpose auditorium 600 seats
• Restaurant
• Administration & Service
• Ceremonial plaza

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
The Government Housing Bank-Prachuabkirikhan
รางวัล : สถาปัตยกรรมดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

เป็นปีเดียวกับที่ ฮ้วง ได้รางวัล ซึ่งปีนั้นมีเฉพาะรางวัลชมเชยเท่านั้น
ความเห็นจากคณะกรรมการตัดสินว่าสถาปนิกตีความหมายของคำว่า “สงเคราะห์”
ได้อย่างเป็นรูปธรรม คนยากจนสามารถเข้ามาขอกู้เงินอย่างมีศักดิ์ศรีเยี่ยงคนไทยคนหนึ่ง
ที่สามารถจ่ายคืนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย จริงๆ แล้วเราไม่ได้คิดขนาดนั้น
แค่อยากสร้างงานสถาปัตยกรรมที่เป็นสถาบันการเงิน โดยคิดอยู่บนพื้นฐาน
ของ Proportion และบริบทของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

image008.jpg
image010.jpg
image012.jpg

Site: Muang District, Prachuabkhirikan
Completion Date: 1997
Owner: The Government Housing Bank
Architect: Le Motif Co., Ltd.
Civil Engineering: Tritect Consultants Co., Ltd.
Systems Engineering: MITR Technical Consultant Co., Ltd.
Interior Designer: Le Motif Co., Ltd.
General Contractor: S.Thanapoon Co., Ltd.
Cost: 28 Million baht
Building size: 2,020 sq.M
Requirements:

• Bank and Office
• Strong room
• Staff bedrooms
• Service and mechanical area
• W.C.
• Parking 16 vehicles
• Parking 16 vehicles

หอศิลปะร่วมสมัย กรุงเทพฯ
Bangkok Contemporary Art Center
รางวัล : รองอันดับ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท

(ชนะเลิศ : Robert G.Boughey ขณะนี้กำลังก่อสร้าง, รองอันดับ 1: A49, รองอันดับ 3: อ.อัชชพล)
งานนี้มี อ.อรศิริ เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา อ.วีระ เป็นหัวหน้าสถาปนิก
งานน่าจะได้ผลที่ดีกว่านี้ ถ้า model ที่มี scale ตามข้อกำหนดเสร็จ
ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะเข้าใจมากขึ้น อ.วีระ น่าจะได้เครดิตไปเต็มๆ
อาจารย์ บอกกล่าวความหมายของ Architecture ได้อย่างลึกซึ้ง
และน่าประทับใจ การได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ ซึ่งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงโครงการ และบริบทต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวมัน (context)
แล้วแปลความหมายออกมาด้วยสัดส่วนที่อ่อนช้อย ซึ่งทำให้คนทำ model จนปัญญา
สุดท้ายมีแค่ mass model ให้คณะกรรมการตัดสิน

image014.jpg

image016.jpg
image018.jpg

บทความโดย

วิศิษฐ์ จิวะกุล ……..เล็ก(X)